Om projektet "Algoritmisk kunst"

- et tværfagligt samarbejde mellem billedkunst, matematik og teknologiforståelse


Projektet er støttet af folkeskoledonationen og rammesat til at vare fra foråret 2023 til efteråret 2025.  

I projektet samarbejder Professionshøjskolen Absalon med Aarhus Universitet og Aalborg Universitet samt 7 folkeskoler, fordelt på 5 kommuner. I løbet af projektperioden skal vi sammen udvikle materialer og ressourcer til 1) kompetenceudvikling af lærerne, 2) elevmaterialer til tværfagligt samarbejde om algoritmisk kunst. 

Dette kommer til at ligge på dels en moodle, som lærerne kan benytte som supplement til kompetenceudviklingsindsatser, og dels på nærværende website, som primært målrettes eleverne og undervisningen. Til eleverne er der desuden sat en platform op, hvor de kan følge guides og lave deres egne små værker. 


De 6skoler, vi samarbejder med, er: 

  • Baggensenskolen i Korsør
  • Hvalsø Skole i Lejre
  • Vindinge Skole i Roskilde
  • Munkekærskolen i Solrød
  • Uglegårdsskolen i Solrød
  • Langebjergskolen i Humlebæk

Materialer

Vi vil i løbet af projektet udvikle en række undervisningsformater, som vil indeholde videovejledninger, skrevne vejledninger med billedillustrationer, model-programmer, som eleverne kan tilgå og ændre i, samt understøttende materiale, fx quick sheets over de mest anvendte koder. Således søger vi at understøtte, at det bliver elevernes kreative processer, der er i centrum.


Værktøj

I projektet anvender vi Processing som program. Processing giver rig mulighed for, at eleverne selv kan programmere små værker, og materialet stilladseres, så det kan anvendes uden foregående kendskab til programmering. Det er afgørende for os, at det ikke er  selve kodningen, men snarere den computationelle tankegang, der er i fokus.

Unik tilgang

Projektets primære formål er at undersøge, hvorledes billedkunst, matematik og teknologiforståelse fra hvert sit faglige ståsted kan befrugte hinanden i et tværfagligt samarbejde med algoritmisk kunst som omdrejningspunkt.

Det er utraditionelle fag at koble sammen i skolen, men slet ikke så fjerne størrelser i virkeligheden, hvor vi i disse år ser masser af eksempler på AI-kunst, der netop forbinder disse tre domæner. 

Fagligt funderet

I forbindelse med ovenstående arbejder vi kompetenceorienteret med udvalgte kompetenceområder i de tre fag. Skolerne deltager hver med en billekunstlærer,, en matematiklærer og en vejleder/ressourceperson med teknologiforståelse som indgang. 

Følg projektet på instagram

KONTAKT OS

Du er velkommen til at kontakte os direkte for at høre mere om projektet.

Eva Petropouleas

CFU, Professionshøjskolen Absalon

E: evch@pha.dk / T: 72481962

Pernille Lomholt

EVU, Professionshøjskolen Absalon

E: plch@pha.dk / T: 72482495

Thilde Emilie Møller

Forskning, Professionshøjskolen Absalon

E: temm@pha.dk / 

Tomas Højgaard

Matematik, Aarhus Universitet

E:: tomas@edu.au.dk 

Mie Buhl

Billedkunst, Aalborg Universitet

E:: mib@ ikp.aau.dk